I - GİRİŞ

Yeni Bir Partiye İhtiyaç Var mı?

Neden Hür Dava Partisi?

Bu Hareketin İlke ve Hedefleri Nelerdir?

​II - TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

A -Hayat ve Emniyet Hakkı(Can Emniyeti)

B -Düşünce, İfade ve Örgütlenme Hürriyeti(Akıl Emniyeti)

C - İnanç ve İbadet Hürriyeti

Ç - Eğitim ve Kendini Geliştirme Hürriyeti

D - Mülkiyet ve Miras Hakkı (Mal Emniyeti)

E - Hak Arama Hürriyeti ve Yargı Bağımsızlığı

F -Evlenme ve Aile Kurma Hakkı (Nesil Emniyeti)

G -Kadın, Çocuk, Engelli ve Diğer Dezavantajlı Kesimler

Ğ - Mesken Masuniyeti ve Haberleşme Hürriyeti

H - Seyahat Etme ve İkamet Hakkı

I - Seçme, Seçilme ve Yönetime Katılma Hakkı

İ - Çalışma, Dinlenme, Meslek Edinme ve Sendika Hakkı

J - Sağlık, Beslenme ve Barınma Hakkı

III - DEVLETİN YAPILANMASI, AMACI VE GÖREVLERİ

A - Yeni Anayasa ve Millet İradesi

B - Kamu Görevlileri ve Vatandaşa Bakış

C - Kürt Sorunu

Ç - Yerinden Yönetim ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi

D - Etnik ve Dini Azınlıkların, Irkçılığın ve Ayrımcılığın Önlenmesi

E - Kamu Hizmetlerinin Şeffaflaştırılması, Yolsuzluk ve Su-i İstimallerle Mücadele

F - Tarih ve Kültür

G - Çevre ve Tabiatın Korunması

IV - İKTİSAT

İktisat Politikamız

A - Yoksullukla Mücadele - Gelir Dağılımı

B - İktisadi Yönden Geri Kalmış Bölgeler

C - İhracat-İthalat Dengesi - Üretim Maliyetleri

Ç - Enerji Maliyetleri - Nükleer Enerji

D - Tarım ve Hayvancılık

E - Köye Dönüşler ve Köylünün Kalkındırılması

F - Hazine Arazilerinin İşletilmesi

G - İsrafın ve Yolsuzluğun Önlenmesi, Kaynakların Verimli Kullanılması

H - Bütçe Açığı ve Kamu Borçlanması

I - Vergi Adaleti

İ -Ormanların Geliştirilmesi, Islahı ve İşletimi

J - Sınır Ticareti

V - DIŞ POLİTİKA

VI - SOSYAL POLİTİKALAR

A - Eğitim

B - Sağlık

C - Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler

D - Kadın ve Aile

E - Gençlik ve Spor

F - Engelli Vatandaşlar

G - Tutuklu ve Hükümlü Hakları

Ğ - Kültür ve Sanat

H - Yazılı - Görsel Basın ve Haberleşme

I - Bilim ve Teknoloji

İ - Şehirleşme ve Konut

J - Trafik

K - Ulaşım

L - Çevre

M - Turizm

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI